... e paar Sache vumm Walter Rupp uff Pälzisch -  
unn ah noch e bissel wass Annres


*** Do geht´s zu de hoompäätsch vumm Elwedritschen-Atelier Rupp in Frankedahl ***

Besucherzaehler